Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

AMICA

Transformacja cyfrowa ważnym krokiem w przyszłość

Transformacja cyfrowa

Rozmowa z Robertem Stobińskim, członkiem zarządu ds. transformacji cyfrowej w Grupie Amica. 

Redakcja: Zanim porozmawiamy na temat planowanych transformacji cyfrowych, warto wspomnieć o przedsięwzięciach, które Amice już udało się zrealizować. Mam tu na myśli chociażby automatyczny magazyn wysokiego składowania we Wronkach – potężny i nowoczesny budynek, który dziś jest bardzo ważną częścią całego procesu zmian związanych z cyfryzacją. Proszę opowiedzieć więcej o tej wyjątkowej inwestycji.

Robert Stobiński: Inwestycja w automatyczny magazyn wysokiego składowania była i jest elementem budowy sprawnego systemu realizacji zamówień naszych klientów. Niemal 12 miesięcy zespół opracowywał koncepcję, a następnie w oparciu o nią przygotowywano projekt. Prace wykonawcze zajęły kolejne 12 miesięcy. Najprawdopodobniej jest to najwyższy magazyn tego rodzaju nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przy wysokości blisko 47 m i możliwości magazynowania na 26 tys. miejsc paletowych (liczba produktów 230 tys.) powierzchnia zabudowy tego obiektu jest ponad 7-krotnie mniejsza niż tradycyjnego magazynu o podobnej objętości. Wydajność mierzymy liczbą produktów, jaką możemy wprowadzić do magazynu wysokiego składowania na godzinę, i jest to niemal 1600 urządzeń dużego AGD. Równie istotny jak efektywność jest aspekt ochrony środowiska. Magazyn nie wymaga ogrzewania, doświetlenia oraz nie emituje hałasu.

Przejdźmy zatem do procesu przekształceń, jakie zostały zaplanowane na najbliższe lata. Aby to wszystko usystematyzować, całość działań podzielono na trzy obszary. Pierwszy z nich dotyczy klienta końcowego. Jakich zmian prokonsumenckich możemy się więc wkrótce spodziewać?

Przede wszystkim zależy nam na tym, aby poznać doświadczenie każdego z naszych klientów podczas całego procesu podejmowania i realizowania przez nich decyzji zakupowych. Następnie w oparciu o nie zdefiniujemy punkty, w których wchodzimy z nimi w interakcje, by wreszcie realizować to, na co nasi klienci zwracają nam uwagę, zarówno w kontynuowaniu tego, co robimy dobrze, jak i usprawnień, które powinniśmy wprowadzić. Naszym celem jest, aby komunikacja między nami a naszymi klientami była spersonalizowana oraz nie obejmowała jedynie momentu zakupu czy serwisu.

Drugi obszar odnosi się do łańcucha dostaw i jego optymalizacji. Jakie inicjatywy w tym zakresie zostały objęte programem transformacji?

Z pewnością jednym z najistotniejszych problemów, jakie mamy do rozwiązania, jest pogodzenie pozornie sprzecznych trendów – wzrastającej indywidualizacji produktów z trafnością prognoz sprzedaży. W ostatnich latach bardzo wyraźnie widać skracający się cykl życia produktów i wzrost ich różnorodności, co ma wpływ na zmniejszające się partie produkcji. Coraz istotniejszy staje się więc proces prognozowania sprzedaży. Dzięki zastosowaniu narzędzi zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji oraz wzrostowi przejrzystości i transparentności w poziomym i pionowym łańcuchu dostaw chcemy uzyskać wymaganą przez klientów biznesowych elastyczność, a jednocześnie wzrost efektywności produkcji i optymalizację kosztów logistycznych. 

Transformacja cyfrowa

Program „Amica 4.0” wpłynie znacząco na wzrost zdolności produkcyjnych fabryki zlokalizowanej we Wronkach. Szacuje się, że wartość produkcji może zwiększyć się nawet o 30 proc. 

Transformacja cyfrowa
Transformacja cyfrowa

Ostatnim, ale wcale nie najmniej ważnym elementem transformacji jest automatyzacja rozmaitych procesów wewnątrz Grupy Amica, a przede wszystkim automatyzacja produkcji. Co kryje się pod tymi pojęciami?

Interesującą możliwością poprawy efektywności w ramach procesów wewnętrznych jest wprowadzenie automatyzacji tych czynności, które są powtarzalne i często wykonywane. Potocznie używa się pojęcia „robotyzacja procesów”, jednak odpowiedniejsze i bliższe rzeczywistości to „automatyzacja procesów”. Korzystając z właściwie dobranych narzędzi, zidentyfikujemy te czynności, które mają największy potencjał, a następnie napiszemy algorytmy automatyzujące ich wykonanie. Dzięki temu osoby, które wykonywały dotychczas te czynności, będą mogły wykonywać inne, bardziej skomplikowane i przynoszące większą wartość dodaną zadania. Jeżeli chodzi o automatyzację produkcji, to myślimy o dwóch kierunkach. Pierwszy to, oczywiście, zwiększenie liczby maszyn pracujących w trybie automatycznym. Celowo używam określenia „zwiększenie”, ponieważ nasze linie już są w średnim stopniu zautomatyzowane. Jednak ze względu na wzrastającą różnorodność produktów możliwość automatyzacji procesu montażu końcowego jest ograniczona. Tutaj naszym celem będzie wdrożenie rozwiązań wspomagających pracę pracowników. Przykładem może być automatyzacja przepływu komponentów, wizualizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki rozszerzonej rzeczywistości. Celem obu tych podejść jest wzrost efektywności, który powinien skompensować rosnące koszty pracy.

W jaki sposób zmiany, które zostaną wprowadzone w Grupie Amica, wpłyną na zatrudnienie w Państwa firmie? Czy wspomniana przez Pana „automatyzacja procesów” spowoduje, że konieczna będzie redukcja etatów wśród pracowników linii produkcyjnych czy też na innych stanowiskach?

W naszej koncepcji rozwoju zdolności produkcyjnych zakładamy, że dzienna wartość produkcji wzrośnie o ok. 30 proc. Wprowadzenie automatyzacji ma nam pomóc zrealizować ten wzrost bez konieczności istotnego wzrostu zatrudnienia. Tego typu rozwiązanie jest o tyle istotne, że w regionie, w którym mamy fabrykę, praktycznie nie ma szans na pozyskanie nowych pracowników. Odpowiadając więc na Pana pytanie – nie, nasz program nie zakłada redukcji etatów. Natomiast wzrost automatyzacji stworzy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy o wyższych umiejętnościach technicznych. 

Transformacja cyfrowa

Automatyczny magazyn wysokiego składowania we Wronkach to jeden z najnowocześniejszych i najwyższych tego typu obiektów w Europie. 

Transformacja cyfrowa

W zaplanowanym do 2023 r. procesie transformacji wydzielono umownie trzy etapy. Dwa pierwsze to planowanie i testowanie, a trzeci – skalowanie. Proszę opowiedzieć coś więcej o tych fazach przemian firmy Amica w „inteligentne” przedsiębiorstwo.

W przypadku programów realizowanych na przestrzeni kilku lat najtrudniejszym zadaniem jest określenie stanu docelowego, a następnie kroków do niego prowadzących. W czwartym kwartale 2019 r. właśnie taką dyskusję prowadziliśmy w ramach Grupy Amica. W rezultacie zdefiniowaliśmy, jak Grupa ma według naszych oczekiwań wyglądać w 2023 r., jak rozumiemy pojęcie „inteligentne przedsiębiorstwo”. To był pierwszy etap – planowanie. Słusznie Pan zauważył, że wiele z proponowanych rozwiązań jest dla nas innowacyjnych. Powstaje więc pytanie, jak możemy przekonać się, że rzeczywiście po ich wprowadzeniu założone cele i korzyści zostaną zrealizowane. Pomóc nam w tym może etap drugi – testowanie. Dokonamy tego przez uruchomienie tzw. projektów pilotażowych, które wprowadzają już docelowe rozwiązania, ale w mniejszym zakresie. Będziemy więc mogli szybciej i przy zaangażowaniu mniejszych środków potwierdzić przyjęte założenia. Ten etap będzie trwał do końca 2021 r. I wreszcie etap trzeci, czyli skalowanie, obejmujący lata 2022–2023, to wdrożenie przetestowanych rozwiązań w ramach całej Grupy Amica. Zakładam przy tym, że w trakcie prac będziemy na bieżąco obserwowali zmiany zarówno w trendach, jak i dostępnych technologiach i reagowali na nie.

Transformacja cyfrowa nie ogranicza się jednak wyłącznie do fabryki we Wronkach, ale będzie dotyczyć również pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Amica. To znacznie z większa stopień trudności realizacji wspomnianych przez Pana przekształceń. Jak w skali globalnej będzie pr zebiegała realizacja programu „Amica 4.0”?

Rzeczywiście, powiedziałbym nawet, że skala zmian w ramach transformacji cyfrowej jest większa w spółkach niż w fabryce we Wronkach. Z drugiej strony to właśnie spółki powinny uzyskać najwięcej korzyści z wdrożenia programu. W fabryce transformacji podlegać będzie zwłaszcza proces produkcji, a w naszych spółkach zagranicznych – procesy sprzedażowe i logistyczne. W każdym z pilotażowanych projektów uczestniczą przedstawiciele naszych spółek. Biorą oni aktywny udział w pracach projektowych i rekomendują najlepsze rozwiązania. Ponieważ od samego początku przyjęliśmy założenie standaryzacji procesów, po zakończeniu projektu pilotażowego będziemy przygotowani do wdrożenia rozwiązania w poszczególnych spółkach. Nie będą to odrębne rozwiązania, a jedno wspólne, podlegające skalowaniu.

Całość inwestycji związanych z długoterminową strategią przyjętą przez Grupę Amica ma sięgnąć nawet 500 mln zł. Ta kwota robi wrażenie! Na co, w bardziej precyzyjnym ujęciu, zostanie ona przeznaczona? Co będzie najbardziej kosztownym elementem w projekcie „Amica 4.0”?

Oczywiście, najistotniejszą pozycją będzie wzrost zdolności produkcji i jej automatyzacja. Kolejną ważną pozycją będzie inwestycja w architekturę IT, a więc i infrastrukturę, i oprogramowanie, w tym z wykorzystaniem AI (sztucznej inteligencji – przyp. red.) i ML (samouczenia się maszyn – przyp. red.). Wreszcie część inwestycji przeznaczona będzie również na rozwój produktów w celu zapewnienia spójnego portfolio. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę skutecznej realizacji planów.

Rozmawiał Łukasz Sowiński 

O Grupie Amica

O Grupie

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. Firma ma w ofercie pełną gamę urządzeń dużego i drobnego AGD, które wyróżniają się wszechstronnością, funkcjonalnością oraz wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Od wielu lat Amica jest nie tylko najbardziej rozpoznawalną polską marką, ale i najchętniej wybieraną przez konsumentów. Poza marką Amica firma ma w swoim portfolio także brandy: Gram, Hansa, CDA i Fagor, dzięki którym Grupa generuje ponad 70 proc. przychodów na ponad 70 rynkach zagranicznych. W swojej fabryce we Wronkach produkuje piekarniki do zabudowy, kuchnie gazowe i elektryczne oraz płyty grzejne. We Wronkach mieszczą się także nowoczesne centrum logistyczne i w pełni automatyczny magazyn wysokiego składowania. W całej Grupie Amica pracuje ponad 3 tys. osób.

2020-03-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket