Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

APPLiA POLSKA

Wojciech Konecki w radzie CENELEC

Wojciech Konecki

W Bukareszcie odbyło się walne zgromadzenie unijnej organizacji ds. standaryzacji – CENELEC. Podczas spotkania dyrektor generalny i członek zarządu APPLiA Polska – Wojciech Konecki został wybrany na członka rady CENELEC na nową kadencję.

Rada zarządza działalnością CENELEC i administruje tą organizacją. Ponadto zapewnia prawidłowe wykonanie decyzji podjętych przez zgromadzenie ogólne. Rada składa się z prezesa, trzech wiceprezesów CENELEC oraz dziewięciu członków powoływanych przez walne zgromadzenie. CENELEC jest europejską organizacją normalizacyjną, która wraz z organizacjami siostrzanymi: CEN (od fr. Comité européen de normalisation), a więc Europejskim Komitetem Normalizacyjnym i ETSI (od ang. European Telecommunications Standards Institute), czyli Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych, tworzą tak zwane Europejskie Organizacje Normalizacyjne (ESO), oficjalnie uznane przez Komisję Europejską jako platforma wypracowująca normy europejskie. W Unii Europejskiej tylko normy opracowane przez CEN, CENELEC i ETSI są uznawane za „normy europejskie”. Dlatego CENELEC ściśle współpracuje z CEN i ETSI w interesie harmonizacji europejskiej, tworzenia zarówno standardów wymaganych przez rynek, jak i zharmonizowanych norm wspierających prawodawstwo europejskie. CEN, CENELEC i ETSI są organami lustrzanymi odpowiednio dla swoich międzynarodowych odpowiedników, tj. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) i ITU-T (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, sektor normalizacji telekomunikacji).

2019-07-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket