Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

APPLiA POLSKA

Spotkanie na szczycie i jubileusz

Spotkanie na szczycie

Za nami druga edycja Kongresu AGD. W tym roku impreza zbiegła się z 15-leciem APPLiA Polska (związku wcześniej funkcjonującego jako CECED Polska). Spotkanie było doskonałą okazją nie tylko do świętowania, ale także do rozmowy o przyszłości sektora AGD w rozmaitych jego aspektach.

Kongres AGD już swoją pierwszą edycją pokazał rangę wydarzenia i to, jak istotne dla sektora AGD jest takie spotkanie „na szczycie”. Dwudniowe wydarzenie po raz kolejny zgromadziło wielu przedstawicieli najważniejszych dla branży AGD firm i organizacji. Mamy tu na myśli nie tylko producentów i dystrybutorów, ale także poddostawców, dostawców usług dla branży i osób odpowiedzialnych za sektor recyklingu zużytego sprzętu AGD. Na kongresie pojawili się także przedstawiciele rządu i samorządów, m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego – prof. Piotr Gliński. Nie zabrakło również przedstawicieli władz lokalnych, a także lokalnych i ogólnopolskich mediów. Magazyn „InfoMarket”, obok „Pulsu Biznesu”, miał zaszczyt być patronem medialnym tego wyjątkowego wydarzenia. Głównymi partnerami drugiej edycji Kongresu AGD byli ElektroEko, Panattoni Europe, Cushman & Wakefield oraz Work Service. Głównym inicjatorem i organizatorem Kongresu AGD jest APPLiA Polska, związek zrzeszający czołowe firmy reprezentujące ponad 50 cenionych w naszym kraju marek z branży dużego i małego AGD, a także urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Spotkanie na szczycie

Oficjalną część kongresu poprzedziła konferencja prasowa organizatorów oraz jego partnerów. Nie zabrakło również związanych z branżą AGD pytań od licznie zgromadzonych dziennikarzy z mediów lokalnych i branżowych.

Ponownie w ŁSSE

Po raz kolejny impreza odbyła się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miejsce to nie jest przypadkowe. Produkcja AGD to jedna ze specjalizacji ŁSSE. Znajduje tutaj się kilka fabryk produkujących sprzęt AGD i to właśnie w tym regionie wydajność produkcji urządzeń AGD jest największa. ŁSSE to także atrakcyjna oferta inwestycyjna, która pozwoliła na pozyskanie zaufania renomowanych światowych producentów sprzętu, takich jak chociażby Miele, BSH czy Whirlpool. Nie bez znaczenia pozostają również strategiczna lokalizacja strefy oraz bliskość dużych i ważnych drogowych szlaków komunikacyjnych. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to także akcelerator Startup Spark, który z sukcesem łączy młode i innowacyjne firmy z doświadczeniem i zasobami dużych przedsiębiorstw. W tym roku po raz kolejny odbył się konkurs start-upów. Nawet ci, którzy ostatecznie nie zostali w nim nagrodzeni, mogli czuć się jak zwycięzcy, ponieważ mieli wyśmienitą okazję do zaprezentowania swojej oferty biznesowej wielu obecnym na kongresie przedstawicielom sektora AGD.

Panele dyskusyjne

Po uroczystym otwarciu Kongresu AGD przez organizatorów odbył się cykl paneli dyskusyjnych poruszających rozmaite zagadnienia i problemy ważne nie tylko dla branży AGD, ale też dla całej gospodarki. Ciekawym urozmaiceniem poszczególnych dyskusji były szkice w formie „map myśli” opracowywane „na żywo” przez RysAnkę. Grafiki świetnie podsumowywały panele, główne zagadnienia, jakie w nich poruszano, i przedstawiały najważniejsze myśli, a nawet fragmenty wypowiedzi panelistów. Tematy kolejnych paneli dyskusyjnych skupiały się przede wszystkim na przyszłości branży AGD. Dyskutowano o gospodarce i o tym, jaki będzie pracownik oraz klient przyszłości. Nie zabrakło tematów dotyczących logistyki, a także zagadnień związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją oraz recyklingiem elektroodpadów.

Spotkanie na szczycie

Do przyszłości rynku AGD i „Manifestu 2019–2024”, zaprezentowanego przez APPLiA Home Appliance Europe, nawiązał w swoim przemówieniu dyrektor generalny tej organizacji – Paolo Falcioni, podkreślając, że innowacyjne AGD ma wpływ na poprawę jakości życia europejczyków.

Gospodarka przyszłości

O gospodarce przyszłości dyskutowali Andrzej Malinowski – prezydent konfederacji Pracodawcy RP, Maciej Witucki – wiceprezydent Konfederacji Lewiatan oraz prowadzący Wojciech Konecki – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. Paneliści wspominali m.in. o barierach i problemach, jakie pojawiają się dla krajowych przedsiębiorców. Są to m.in. niestabilne otoczenie prawne, trudna sytuacja na rynku pracy, a także duże koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Podkreślano również rolę i potrzebę konsultacji społecznych i dialogu między przedstawicielami państwa a przedsiębiorcami przy tworzeniu różnego typu ustaw i projektów. Dyskutowano również o tym, czy grozi nam spowolnienie gospodarcze. Paneliści wyrazili swoje obawy m.in. o to, czy damy radę utrzymać obecny wzrost gospodarczy, zwłaszcza w obliczu rosnących różnorakich kosztów, m.in. kosztów energii. Nie brakowało również dyskusji o roli przemysłu 4.0 w gospodarce.

Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie

Sala konferencyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgromadziła wielu przedstawicieli branży AGD i nie tylko. Liczna obecność ważnych osobistości z sektora AGD, a także reprezentantów rządu i samorządów dobitnie świadczy o olbrzymiej wadze i prestiżu Kongresu AGD. (fot. Applia Polska)

Pracownik przyszłości

Kolejny panel dyskusyjny poruszał szeroko pojętą tematykę pracownika przyszłości, zatrudnienia, zmian demograficznych oraz płac i dostępności pracowników. Wzięli w nim udział: Iwona Szmitkowska – prezes Work Service i Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Ola Pucicka – account director enterprise clients w LinkedIn, Radosław Żemło – dyrektor sprzedaży Pracuj.pl oraz Olech Bestrzyński – dyrektor ds. HR w firmie Amica. Moderatorem panelu był dr hab. Jerzy Krzyszkowski, profesor nadzwyczajny z Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Work Service, obecny rynek pracy jest bardzo wymagający z punktu widzenia pracodawcy – rosną oczekiwania płacowe, a tym samym koszty pracy i procesu rekrutacji. Wyzwaniem są również zachodzące procesy demograficzne, a w szczególności spadek liczby ludności. Jak wynika z badań, Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. Jednocześnie, co ciekawe, Polacy nie wykazują się zbyt dużą aktywnością zawodową, co sprawia, że wzrasta liczba nieobsadzonych miejsc pracy. Zatrudnia się zatem wielu obcokrajowców, wypełniających tę lukę. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Ukrainy, ale nie brakuje również pracowników z Nepalu, Białorusi, Indii czy Mołdawii. Zdaniem pracodawców zatrudnienie osób z zagranicy korzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy, a także polską gospodarkę. Jak wynika z raportu Work Service, zdecydowana większość tych, którzy już pracują, nie obawia się o swoje zatrudnienie w kolejnych latach i nie planuje zmieniać miejsca pracy. Jednak dla tych, którzy chcą zmiany, najczęstszym przyczynkiem do tego jest zbyt niski poziom wynagrodzenia, a także brak perspektyw awansu zawodowego. Dlatego też, jak zresztą podkreślali sami prelegenci, bardzo ważną rolę w tym wszystkim odgrywają procesy rekrutacyjne, a czasem już nawet odpowiednia treść ogłoszenia zamieszczanego w różnych serwisach internetowych. Ogromny wpływ na to, w jaki sposób promowana i postrzegana jest marka pracodawcy, mają i będą miały przez najbliższe lata portale społecznościowe.

Wojciech Konecki – dyrektor generalny APPLiA Polska

- Przemysł AGD to istotny gracz w polskiej gospodarce, który pośrednio zatrudnia już ponad 100 tys. osób. Jako duża branża jednak mamy swoje wyzwania, o których chcemy rozmawiać z uczestnikami rynku oraz samorządami i administracją państwową. Kongres AGD to nasze forum dialogu. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się w tradycję branży AGD jako główne miejsce wymiany poglądów oraz doświadczeń dla firm i instytucji zaangażowanych w rozwój tego przemysłu. Cieszymy się także z dużego zainteresowania drugim dniem, podczas którego organizujemy event networkingowy – Business AGD Mixer.

Wojciech Konecki

Logistyka przyszłości

Trzeci panel dyskusyjny dotyczył logistyki. O innowacyjnych rozwiązaniach technicznych stosowanych w zintegrowanych usługach logistycznych dyskutowali: Michał Samborski – head of development Panattoni Europe, Damian Kołata – associate w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield, Grzegorz Lichocik – prezes zarządu firmy Dachser PL oraz Marcin Szawliński – logistics market manager CEE w firmie Electrolux Poland. Moderatorem panelu był Artur Olejniczak z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Dyskutowano m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, które mogą zrewolucjonizować biznes. Wyzwaniem jest m.in. szybkie dostarczanie towarów do klienta. Ważna jest przy tym odpowiednia lokalizacja magazynów, w których są one składowane. Opracowuje się i stosuje rozmaite systemy, które mają wspierać łańcuch dostaw, zbierać niezbędne dane dotyczące m.in. preferencji klienta i danych drogowych. Wszelkie działania logistyczne mogą być wspierane przez drony czy roboty, ale zdaniem panelistów maszyny nie zastąpią człowieka. Będą raczej wspomagały jego pracę. Co bardzo istotne, w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie nie tylko innowacyjność, ale też dobra logistyka może być elementem przewagi nad konkurencją.

Spotkanie na szczycie

Pełen wrażeń pierwszy dzień kongresu oficjalnie zamknęli Konrad Pokutycki – prezes APPLiA Polska oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz Marek Michalik – prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gospodarka dla środowiska

Interesujące rozmowy wywiązały się w panelu dotyczącym środowiska i jego ochrony oraz szeroko pojętej produkcji i konsumpcji oraz recyklingu elektroodpadów. O tej tematyce dyskutowali: dr hab. Joanna Kulczycka – AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Irena Pichola – starszy partner w Deloitte oraz Grzegorz Skrzypczak – prezes zarządu spółki Elektro- Eko. Moderatorem tej części była Katarzyna Błachowicz – wiceprezes zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu. Działając na rzecz gospodarki i środowiska, troszcząc się o wzrost gospodarczy, należy jednocześnie pamiętać o tym, aby zużycie zasobów naturalnych było jak najmniejsze. Ogromna w tym rola recyklingu i rozmaitych ustaw – także tych na szczeblu europejskim – m.in. ograniczających możliwość wprowadzania na rynek opakowań i tzw. produktów jednorazowych. Dostosowanie się do poszczególnych założeń i wymagań dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego to jednocześnie konieczność i olbrzymie wyzwanie biznesowe dla producentów i rozmaitych zakładów gospodarujących odpadami. Zdaniem prelegentów przed Polską i polskimi przedsiębiorstwami stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z regulacjami wprowadzanymi w Unii Europejskiej, zwłaszcza tych dotyczących nieefektywnego wykorzystania wielu zasobów i bezpośrednio związanych z ochroną środowiska. Problemem pozostają również ciągle zmieniające się przepisy dotyczące gospodarowania odpadami oraz wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), a więc odpowiedzialności za produkty wprowadzane na rynek nie tylko w okresie eksploatacji, ale także wtedy, kiedy stają się one odpadami.

Spotkanie na szczycie

Na kongresie pojawił się również wicepremier Piotr Gliński. W swoim przemówieniu chwalił przemysł AGD nie tylko za olbrzymi wkład w rozwój regionu, ale także za wprowadzane innowacje.

Klient przyszłości

Ostatni panel dyskusyjny pierwszego dnia kongresu dotyczył klienta i innowacyjnych rozwiązań i systemów, do których ma i będzie miał on dostęp w przyszłości. Uczestnikami panelu byli: Renata Juszkiewicz – prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Krzysztof Sumara – business development manager w spółce AB oraz Krzysztof Nagodziński – członek zarządu grupy BSH. Moderatorem dyskusji był Wojciech Konecki – dyrektor generalny APPLiA Polska. Dyskutowano m.in. o tym, czy przepisy prawne obowiązujące obecnie w Polsce wspierają handel. Okazuje się, że dla wielu przedsiębiorców i sektorów rynku są one utrudnieniem, chociażby ze względu na regulacje podatkowe oraz zakaz handlu w niedzielę. Obowiązujące przepisy mogą mieć wpływ na wzrost cen, wzrost inflacji, ale także na brak nowych inwestycji w tym sektorze rynku. Trudna jest sytuacja zwłaszcza dla średnich przedsiębiorstw. Trendem staje się tzw. omnichannel, czyli wielokanałowość sprzedaży, w której poszczególne kanały kontaktu sprzedawcy z klientem nie są ze sobą zintegrowane. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zakupy mogą być wygodne, szybkie, a dzięki dostępowi do Internetu (także tego mobilnego), możliwe do zrealizowania w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Zagadnienia związane z klientem przyszłości to także zagadnienia dotyczące „inteligentnego” AGD i ogólnie pojętych rozwiązań smart home, czyli jednego systemu do sterowania różnymi urządzeniami w domu. Rozwiązania tego typu stopniowo zyskują na popularności i znacznie ułatwiają korzystanie z domowego sprzętu RTV i AGD. W wypadku niektórych urządzeń „inteligentne” systemy sterowania pozwalają nawet na zdalny dostęp serwisantów do sprzętu klienta.

Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie

Tym razem tematyka paneli dyskusyjnych skupiała się wokół przyszłości sektora AGD. Dyskutowano m.in. o tym, jak wkrótce może wyglądać dostawa towaru do klienta, a także o tym, jakie są i będą potrzeby pracowników i konsumentów.

Start-up Challenge

Tak jak podczas pierwszej edycji, tak również w tym roku na kongresie odbył się konkurs dla start-upów, które chciałyby podjąć współpracę z firmami z sektora AGD. Tym razem r ywalizacja przyjęła nieco inną formę. Prelegenci – przedstawiciele 9 wyselekcjonowanych wcześniej młodych i dopiero rozwijających skrzydła firm – zostali podzieleni na 3 grupy uwzględniające profil działalności przedsiębiorstwa. W każdej grupie prezentowały się 3 firmy, z których wszyscy uczestnicy kongresu, za pomocą głosowania z wykorzystaniem smartfonów, wybierali zwycięzcę. Trzej zwycięzcy każdej z grup spotkali się w wielkim finale, który odbył się jeszcze pierwszego dnia kongresu, tuż po zakończeniu ostatniego panelu dyskusyjnego. Zwycięzcą została firma DronHub, zajmująca się m.in. opracowywaniem systemów ładowania dronów. Zdobyła ona również nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę Tefal. Swoją nagrodę przyznała również firma Samsung. Było to zaproszenie do projektu Samsung Inkubator, które otrzymała firma Waywer, twórca aplikacji do optymalizacji i digitalizacji procesów biznesowych.

Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie
Spotkanie na szczycie

Ważną częścią Kongresu AGD była prezentacja młodych, innowacyjnych firm. W konkursie „Start-up Challenge” zwyciężyła firma DronHub, która zajmuje się m.in. opracowywaniem systemów ładowania dronów.

Warsztaty i prelekcje

Podczas kongresu producenci i firmy działające w naszej branży prezentowały swoje produkty, oferty i dokonania. W przerwie między panelami dyskusyjnymi serwowano znakomitą kawę z wykorzystaniem ekspresów czołowych producentów, oczywiście członków APPLiA Polska.W osobnym budynku – w łódzkim Centrum Kreatywności Fabryka – odbywały się warsztaty i prelekcje. Pierwszy panel (pod egidą firmy Work Service) dotyczył wyzwań związanych z międzykulturowym miejscem pracy na przykładzie kultur azjatyckich – Bangladeszu, Nepalu oraz Indii. Drugim z przewidzianych warsztatów była prezentacja firmy Cushman & Wakefield dotycząca terenów inwestycyjnych i nowych przepisów obowiązujących w specjalnych strefach ekonomicznych. W ramach drugiej edycji Kongresu AGD odbywały się też pokazy techniki 5G, która w praktyce oznacza duże zwiększenie przepływności transmitowanych danych (nawet do 10 Gb/s), a także znacznie mniejsze opóźnienia transmisji (nawet 1 ms w porównaniu z ok. 40 ms w LTE). 5G to również możliwość obsługi dużej liczby urządzeń jednocześnie (co jest ważne zwłaszcza na terenach o dużej gęstości zaludnienia) oraz większa pojemność i zasięg sieci. W praktyce wykorzystanie techniki 5G może też przyczynić się do wygenerowania dodatkowych przychodów w różnych sektorach gospodarki, w tym także w sektorze AGD. Podobnie jak w roku ubiegłym, również podczas 2. edycji Kongresu AGD firmy stowarzyszone w APPLiA Polska miały okazję do zaprezentowania swoich najnowszych produktów w specjalnie wydzielonej do tego przestrzeni wystawienniczej. Można tutaj było napić się przepysznej kawy z ekspresów takich marek jak Jura, Siemens czy Philips. Prezentowano ponadto m.in. najnowsze chłodziarkozamrażarki marek Gorenje, Sharp czy Sam Cook, a także odkurzacze marki Kärcher, suszarki bębnowe Siemensa, piekarniki marki Amica czy okap Ciarko.

Spotkanie na szczycie

Podczas kongresu producenci i firmy działające w naszej branży prezentowały swoje produkty, oferty i dokonania. W przerwie między panelami dyskusyjnymi serwowano znakomitą kawę z wykorzystaniem ekspresów czołowych producentów, oczywiście członków APPLiA Polska.

Wieczorna gala

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu odbyła się uroczysta gala, podczas której świętowano 15-lecie istnienia związku APPLiA Polska. Jak podali organizatorzy, na obchodach kryształowego jubileuszu zjawiło się blisko 200 osób. W trakcie oficjalnej części spotkania prezes zarządu APPLiA Polska – Konrad Pokutycki i członek zarządu, dyrektor generalny stowarzyszenia – Wojciech Konecki wręczyli przedstawicielom wyróżnionych firm specjalne statuetki, dziękując im tym samym za dotychczasowe lata współpracy. Wśród nagrodzonych firm znalazły się Abrys, ElektroEko, kancelaria WKB, APPLiA Home Appliance Europe oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Nagrodę otrzymała również… APPLiA Polska. Była to nagroda Grohmana za wkład w rozwój regionu. Przedstawicielom APPLiA Polska statuetkę wręczyli reprezentanci ŁSSE – Agnieszka Sygitowicz i Marek Michalik. Dla gości przygotowano również smakowity tort okolicznościowy, a wieczorną galę uświetnił niezwykły występ wokalny zespołu AudioFeels.

Spotkanie na szczycie

Na uroczystej wieczornej gali odbyło się wręczenie pamiątkowych statuetek z okazji 15-lecia związku APPLiA Polska. Spotkanie uświetnił koncert zespołu AudioFeels. Nie zabrakło też okolicznościowego tortu. (fot. Applia Polska)

AGD Business Mixer

Drugiego dnia kongresu odbył się AGD Business Mixer. Przedsiębiorcy zajmujący się m.in. dostarczaniem komponentów i oferujący rozmaite usługi spotkali się w kilkuosobowych zespołach przy okrągłych stołach. Każdy z uczestników Mixera miał 3 minuty na zaprezentowanie swojej firmy producentowi, który był gospodarzem danego stołu. Łącznie było to 10 czołowych producentów AGD – Amica, Akpo, Beko, Miele, Samsung, Solgaz, Biazet, Electrolux, Whirlpool i BSH. Po tym, jak wszyscy przedsiębiorcy mieli okazję się zaprezentować i wypowiedzieć, przesiadali się do kolejnego stołu, aby przedstawić swoją firmę kolejnemu dużemu producentowi oraz pozostałym uczestnikom. Ta wyjątkowa formuła spotkania producentów z poddostawcami oraz usługodawcami, m.in. start-upami oferującymi innowacyjne rozwiązania dla branży AGD, obfitowała w ciekawe dyskusje. Wydarzenie było ponadto świetną okazją do wymiany kontaktów i doświadczeń biznesowych.

Spotkanie na szczycie

Podczas drugiego dnia kongresu odbył się AGD Business Mixer. To wyjątkowa formuła spotkania czołowych producentów z poddostawcami i usługodawcami. (fot. Applia Polska)

Wideorelacja ▼▼▼

2019-07-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket