Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

BSH

Prezentuje wyniki finansowe

Prezentuje

W roku 2018 spółka BSH Home Appliances Group wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 13,4 mld euro, co jest jej drugim wynikiem w historii. W 2018 r. wydatki na działalność badawczo- rozwojową wzrosły o 8,2 proc. względem 2017 r., osiągając rekordowe 673 mln euro.

Po ośmiu latach intensywnego wzrostu, w zeszłym roku globalne otoczenie biznesowe uległo zasadniczej zmianie. Rynki stały się bardziej niestabilne. Jednocześnie widoczny jest znaczny wzrost konkurencji ze strony producentów azjatyckich. Pojawiły się też nowe wyzwania i zmiany w strukturze handlu detalicznego – powiedział Karsten Ottenberg, prezes zarządu BSH Group. – BSH dobrze poradziła sobie w tych warunkach, a strategia Hardware+ pozwala nam odpowiednio zająć się kwestiami ważnymi na przyszłość.

W Europie firma BSH utrzymała swoją pozycję lidera rynku i była w stanie poradzić sobie z negatywnym trendem popytowym ze strony konsumentów. W wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Francji, we Włoszech i w Holandii firmie BSH, udało się wręcz zwiększyć udziały w rynku względem zeszłego roku. Niemniej jednak sytuacja w szczególności na rynkach niemieckim i brytyjskim miała negatywny wpływ na przychody w Europie, sprawiając, że ogólny wynik był słabszy niż w poprzednim roku o 1,2 proc. Na koniec 2018 r. firma BSH zatrudniała 61 tys. pracowników na całym świecie. W 2018 r. firma BSH nadal inwestowała znaczne kwoty w działalność badawczo-rozwojową, przede wszystkim w kierunku rozwoju rozwiązań cyfrowych i innowacji. W zeszłym roku, oprócz wydania 5 proc. łącznego przychodu ze sprzedaży na działalność badawczo-rozwojową, firma BSH przeznaczyła także 619 mln euro (4,6 proc. łącznego przychodu) na inwestycje.

2019-05-27

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket