Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ASEKOL

„Open scope” dla wprowadzających

„Open scope”

Mirosław Baściuk – dyrektor zarządzający ASEKOL PL Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, od 2006 r. związany z branżą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniu 11 września 2015r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Implementuje ona zapisy dyrektywy 2012/19/EU, tzw. dyrektywy WEEE2, i wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla wprowadzających sprzęt, organizacji odzysku i prowadzących zbiórkę, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Najważniejsze zapisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Między innymi całkowicie zmieniły definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dyrektywa WEEE2 wprowadziła tzw. „open scope”, czyli otwarty katalog sprzętu. Sprawdzenie, czy jesteśmy wprowadzającym sprzęt, sprowadza się do odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy nasz sprzęt podlega pod definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Drugie pytanie, na które należy odpowiedzieć, to czy nasz sprzęt jest wykluczony spod definicji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do takich wyjątków należą m.in. wielkogabarytowe stacjonarne urządzenia przemysłowe, żarówki żarnikowe, sprzęt specjalnie zaprojektowany jako część innego urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia.

Sześć nowych grup asortymentowych

Definicja „open scope” sprawiła, że w 2018 r. zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby podmiotów wprowadzających sprzęt. Jeszcze w 2019 r. pojawiają się w rejestrze BDO nowi wprowadzający, którzy, „nieco spóźnieni”, zdają sobie sprawę, że obejmują ich przepisy ustawy o ZSEE. Poniżej wymieniono przykładowe rodzaje sprzętu, które podlegają pod definicję „open scope”. Wartościowym źródłem informacji jest również opublikowany na stronie GIOŚ podręcznik często zadawanych pytań (FAQ) dotyczący dyrektywy 2012/19/UE.

Przykładowe rodzaje sprzętu, które podlegają pod „open scope” to: kable, akcesoria samochodowe zasilane przez złącze 12V, radia i nawigacja samochodowa, zawory elektryczne, wtyczki i złącza, pompy ciepła, rowery elektryczne, światłowody, panele fotowoltaiczne i wiele innych.

Warto w tym momencie wspomnieć, że w obowiązującej ustawie od roku 2018 wprowadzony został podział na 6 nowych grup sprzętu (sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury, ekrany i monitory, lampy, sprzęt wielkogabarytowy, sprzęt małogabarytowy oraz małogabarytowy sprzęt IT). Jest on bardziej naturalny z punktu widzenia zbiórki i przetwarzania elektroodpadów.

Uruchomienie bazy danych o odpadach

Bardzo ważną zmianą z punktu widzenia rynku, jak również wprowadzających sprzęt stało się uruchomienie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwanego BDO (baza danych o odpadach), dostępnego na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Dotychczasowe numery GIOŚ zostały zastąpione przez numery BDO, a rejestracja w bazie następuje przez złożenie wniosku do urzędu marszałkowskiego w łaściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Do 24 lipca 2018 r. każdy producent i importer miał obowiązek uzyskać wpis w tym rejestrze, a na fakturach i innych dokumentach związanych ze sprzedażą sprzętu i baterii umieszczać numer rejestrowy BDO. Dystrybutorzy mogą kupować sprzęt wyłącznie od podmiotów zarejestrowanych w rejestrze, a więc posiadających ten numer. W wypadku naruszenia tego przepisu może zostać na nich nałożona administracyjna kara pieniężna. Kontrole WIOŚ dotyczące tego przepisu są już dość powszechne, a kary mogą sięgać nawet 500 tysięcy zł. Oprócz wymaganego wpisu do rejestru, odpowiedniego oznakowania sprzętu symbolem przekreślonego kosza oraz informacji dotyczącej prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem bardzo ważne dla wprowadzających jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji sprzętu. Za uchybienia w wykonaniu tych obowiązków mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne również do 500 tysięcy zł. Dodatkowo w razie nieuzyskania wymaganych poziomów zbierania sprzętu wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do zapłaty opłaty produktowej w wysokości 1,80 zł za 1 kg niezrealizowanego obowiązku (dla grupy 3 – lampy jest to nawet 7,50 zł/kg).

Poziomy zbiórki sprzętu

Poziomy zbierania w poszczególnych latach określone zostały na poziomie: 2018 r. – 50 proc., 2019 – 55 proc., 2020 – 60 proc. i 2021 – 65 proc. w stosunku do masy wprowadzanego na rynek sprzętu. Cele te obowiązują dla wprowadzających sprzęt zarówno dla gospodarstw domowych, jak i inny niż dla gospodarstw domowych. Osiągnięcie 65 proc. poziomu zbierania w roku 2021 zostało określone w dyrektywie WEEE2, a w polskim prawodawstwie ten cel został przeniesiony wprost na wprowadzających sprzęt. Warto podkreślić, że wprowadzający sprzęt ma możliwość podpisania umowy na wykonanie obowiązków zapisanych w ustawie z organizacją odzysku. Znacząco minimalizuje to ryzyko potencjalnych kar. Koszty współpracy z organizacjami odzysku są również wielokrotnie niższe niż koszty opłaty produktowej. Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań ustawy o zużytym sprzęcie jest również znacząco niższe.

Asekol w skrócie

Grupa ASEKOL została założona w Republice Czeskiej w 2005 roku, jako organizacja not for profit, przez największych producentów branży elektroniki użytkowej, biurowej, telekomunikacyjnej oraz informatycznej. Wśród nich znalazły się m.in. tak uznane firmy, jak Asbis, BaSys, Fast, LG, Mascom, Panasonic czy Samsung. Przez 15 lat istnienia firma stała się jedną z największych organizacji odzysku ZSEE w Czechach, oferując klientom profesjonalne usługi poprzez zapewnienie zbiórki elektrośmieci w ponad 16 tysiącach punktów oraz ponad 9 tysiącach dedykowanych kontenerów. Ponadto grupa ASEKOL posiada jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów przetwarzania sprzętu małogabarytowego zlokalizowany w Jihlavie. ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. została założona w roku 2015 i od tego momentu notuje dynamiczny wzrost posiadając w swoim portfolio m.in. takie marki jak Canon, DELL, EMOS, Haier, Panasonic, czy TP-Link. Zebrany na polskim rynku zużyty sprzęt przetwarzany jest w należącym do grupy zakładzie ENVIROPOL PL (www.enviropol.pl) oraz w innych renomowanych zakładach przetwarzania zlokalizowanych w Polsce. ASEKOL PL angażuje się również w kampanie edukacyjne i charytatywne. Prowadzi Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ze starego nowe” oraz konkurs zbiórki elektrośmieci „Elektrośmieci oddajesz – nagrody dostajesz!”. We współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę promuje również zbiórkę elektrośmieci wśród biegaczy. Firma posiada wiele uznanych certyfikatów, potwierdzających jakość świadczonych usług (m.in. ISO 9001, 14001, 27001 oraz OHSAS 18001 wydane przez TÜV SUD). Grupie ASEKOL zaufało łącznie ponad 7000 klientów, w tym w ponad 300 w Polsce.

Asekol
2019-04-25

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket