Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

UE, DELOITTE

Nowy Ład Konsumencki

Nowy

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Unię Europejską, ponad 60 proc. spośród 560 sprawdzonych sklepów stosowało politykę informacyjną lub prowadziło działania, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd.

Obecnie UE jest w trakcie opracowywania przepisów tzw. nowego ładu konsumenckiego, który ma chronić konsumentów m.in. przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Składają się na niego dyrektywa o powództwach przedstawicielskich oraz dyrektywa „Omnibus”, która zmienia unijne przepisy dotyczące praw konsumenta, zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych i nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz cen produktów. PE ma uchwalić projekty jeszcze w tej kadencji. Nowy ład konsumencki ma za zadanie przede wszystkim doprowadzenie do większej przejrzystości zakupów internetowych, ochronę konsumentów korzystających z usług cyfrowych, ułatwienie indywidualnego dochodzenia roszczeń, likwidację nieuczciwych praktyk handlowych, w tym agresywnego marketingu, ale też z drugiej strony usunięcie obciążeń dla przedsiębiorców i walkę z podwójnymi standardami produktów.

Zdaniem ekspertów Deloitte w przygotowywanych przepisach widać daleko posuniętą dbałość o zachowanie równowagi między uprawnieniami konsumentów i obciążeniami nakładanymi na przedsiębiorców. – Wyzwaniem jest stworzenie takiego prawa, które z jednej strony będzie na tyle jasno sformułowane i jednoznaczne, aby jego znajomość wśród konsumentów i przedsiębiorców była znacznie lepsza niż obecnie, a z drugiej strony będzie równoważyło interesy konsumentów i przedsiębiorców. Przepisy mają zapewnić konsumentom bezpieczeństwo prawne, ale też nie zniechęcać firm do rozwoju istniejących dóbr i usług, szczególnie na rynku cyfrowym, jak też do poszerzania swojej oferty – mówi Katarzyna Karasiewicz, radca prawny, partner associate Deloitte Legal.

2019-04-25

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket