Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

TARGI PSB

17 targi grupy PSB

17 targi

Kolejna rekordowa edycja targów grupy PSB zwiastuje dobry rok dla branży i potwierdza znaczącą pozycję polskiej sieci na rynku budowlanym.

Formuła targów, oprócz biznesowych kontraktów, sprzyja również zacieśnianiu relacji między firmami i wymianie doświadczeń między producentami i dystrybutorami oraz prezentacji najnowszych rozwiązań i produktów. Z tego też powodu targi PSB postrzegane są jako jedna z najważniejszych imprez dla całej branży budowlanej.

Rekordowa frekwencja i wyniki

Zorganizowane na terenie Targów Kielce wydarzenie zgromadziło 350 wystawców – przedstawicieli czołowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, firm oraz 370 firm zwiedzających – partnerów grupy PSB. W sumie w targach uczestniczyło 5 tys. osób. Zwieńczeniem pierwszego dnia targów był uroczysty bankiet, w którym udział wzięło 3,5 tys. osób. Podczas dwudniowej imprezy zawarto ponad 15,8 tys. kontraktów o łącznej wartości 403 mln zł.

Grupa PSB w 2018 r.

Na koniec 2018 r. grupę PSB tworzyło 397 firm handlowych, dysponujących łącznie 304 składami materiałów budowlanych, 285 sklepami PSB Mrówka oraz 61 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 16 marketów, zaś 8 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra PSB Profi. Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej grupy PSB osiągnęły w 2018 r. pułap 6,7 mld zł i były o ponad 11 proc. wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są wyższe o ponad 1 miliard, pochodzący z tytułu innej działalności, jaką prowadzi spory odsetek partnerów grupy – sprzedaż paliw, nawozów, inwestycje budowlane, wykonawstwo, produkcja, transport czy hotelarstwo. Przeciętny partner grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 9,8 proc. w 2018 r. w stosunku do 2017 r. Z kolei całkowite przychody grupy PSB Handel SA (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,7 mld zł i były o 13 proc. wyższe niż przed rokiem.

Perspektywy w 2019 r.

W zeszłym roku rozpoczęto budowę 222 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w ujęciu rdr. Pomimo przewidywanej zmiany trendu na fali rozpoczętych inwestycji i wydanych decyzji budowlanych powinien utrzymać się popyt na materiały budowlane, których ceny będą wzrastać. W dużym stopniu są one zależne od cen energii. Rekordowo niskie bezrobocie i spory wzrost płac realnych to istotne czynniki mogące stymulować wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planuje otwarcie ok. 30 Mrówek, przyjęcie kilku kolejnych hurtowni budowlanych oraz przekształcenie kilku dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB Profi.

17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
17 targi
2019-03-21

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket