Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

SCHNEIDER ELECTRIC

Jak uchronić się przed blackoutem?

Jak uchronić się

Kilka dni wichur i kilkaset tysięcy odbiorców bez prądu

W wyniku wichur, które pojawiły się w ostatnim tygodniu nad Polską, strażacy musieli interweniować ponad 4 tysiące razy. Blisko 400 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Tak silne wiatry mogą doprowadzić do awarii sieci elektroenergetycznych. Czy istnieją sposoby, aby uniknąć blackoutów albo skrócić czas ich trwania?

Konsekwencje blackoutu najlepiej widać w Wenezueli, gdzie ostatnio miał miejsce największy przestój w dostawie prądu w historii tego kraju. Awaria sieci elektroenergetycznej to nie tylko utrudnienia dla użytkowników, ale także ogromne straty finansowe. Dlatego zapewnienie ciągłości zasilania jest dla zakładów energetycznych kluczowe. Tym bardziej, że są one zobowiązane, pod rygorem kar nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), zmniejszać współczynniki takie jak SAIDI (czas trwania przerw) i SAIFI (liczba przerw).

Inteligentne sieci energetyczne

Jeszcze do niedawna, przedsiębiorstwa energetyczne były w dużym stopniu uzależnione od klientów pod względem powiadamiania o awariach. Jednak teraz, wykorzystując rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid) możliwe jest monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie – szybsza lokalizacja i naprawa usterek.

Do podstawowych cech rozwiązań typu Smart Grid należy również ich zdolność do samonaprawiania. Statystyki pokazują, że tego typu systemy realnie usprawniają proces naprawy awarii. System FLISR , jak podaje raport rządowy USA, doprowadził do zmniejszenia wskaźnika CMI określającego czas trwania awarii o 51 proc., a wskaźnika CI określającego liczbę odbiorców dotkniętych awarią o 45 proc.

Systemy automatyki restytucyjnej

W Polsce podobne rozwiązanie, rozproszony system FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration), Schneider Electric wprowadził we wrocławskim oddziale Tauron. Taki odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system automatyki restytucyjnej pozwala na szybką identyfikację miejsca zwarcia, odłączenie uszkodzonego fragmentu sieci i automatyczne przywrócenie zasilania odbiorcom, którzy korzystają z nieuszkodzonej części sieci.

Jedną z zalet takiego rozwiązania jest bardzo krótki czas restytucji zasilania – czas identyfikacji i izolacji zwarcia oraz przywrócenia zasilania w zdrowych fragmentach sieci jest krótszy niż 30 sekund, a więc znacznie poniżej wymaganych przez URE 180 sekund – mówi Michał Ajchel, Wiceprezes Pionu Energetyki w Schneider Electric.

Pierwsze decyzje o wdrożeniu automatyki rozproszonej FDIR podjęto w 2015 r., a od tego momentu tereny objęte takim systemem obejmują swoim zasięgiem już około 32 tysięcy odbiorców, co stanowi prawie 10% wszystkich odbiorców energii elektrycznej we Wrocławiu. System FDIR działa również od 2012 roku w Rotterdamie. Według Schneider Electric, wpływ takiego systemu na klientów jest duży. Tam również w przypadku awarii, która w przeciwnym razie może trwać dwie godziny, system skraca czas potrzebny na przywrócenie zasilania nieuszkodzonych części sieci do mniej niż 30 sekund.

Źródło: materiały prasowe Schneider Electric

2019-03-19

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket