Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

ELEKTROEKO

Dzień bez elektrośmieci

Dzień

W tym roku po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy międzynarodowy „Dzień bez elektrośmieci”. Wydarzenie zainicjowane zostało przez organizację WEEE Forum, a jego ofi cjalnym koordynatorem naszym kraju zostało ElektroEko.

Tegoroczna edycja „Dnia bez elektrośmieci” odbywała się w aż 20 krajach świata. Oprócz Polski udział wzięły w niej m.in. Wielka Brytania, Austria, Norwegia, Włochy, a także Australia i Kanada. Chcąc uświetnić tegoroczne obchody organizatorzy przygotowali szereg aktywności, które przybliżały tematykę elektrośmieci oraz zagrożeń, jakie niosą dla środowiska. Organizatorzy wierzą, że ta inicjatywa skłoni do refl eksji, a przede wszystkim podniesie poziom recyklingu elektrośmieci i zwiększy świadomość konsumentów w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej dzienbezelektrosmieci.pl. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektroniczny można bezpłatnie oddawać m.in. w punktach zbiórki ElektroEko, które znajdują się w całej Polsce. Ich lokalizacje można znaleźć na http://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html

Dzień
2018-11-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket